księgowość pruszcz gdański

Usługi księgowe

Usługi księgowe w Pruszczu Gdańskim

Zapewniamy szeroki wachlarz usług z zakresu księgowości. W Pruszczu Gdańskim, Roszkowie i okolicach oferujemy kompleksowe rozwiązania, które przyspieszą Twoją pracę i pozwolą lepiej odpowiadać na potrzeby Twoich klientów.

Ryczałt ewidencjonowany

Tę najbardziej uproszczoną formę rozliczenia rekomendujemy mikroprzedsiębiorstwom i jednoosobowym działalnościom gospodarczym.

Zapewniamy:

 • prowadzenie i przechowywanie ewidencji podatkowej i dokumentacji, do której zobowiązany jest podatnik,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wyposażenia,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie i przechowywanie rejestrów VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • sporządzanie pism i reprezentacja klienta w urzędach,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczenia z ZUS w części dotyczącej właścicieli firmy.

Księga przychodów i rozchodów

To jeden z najprostszych mechanizmów rozliczania się z urzędem skarbowym w obszarze księgowości. W Roszkowie sprawiamy, że taki sposób ewidencjonowania przychodów i wydatków jest niezwykle opłacalny.

Proponujemy:

 • bieżącą ewidencję operacji gospodarczych i przechowywanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie pism i reprezentacja klienta w urzędach,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczenia z ZUS w części dotyczącej właścicieli firmy.

Księgi rachunkowe

Większa firma to więcej obowiązków związanych z księgowością. Pełne księgi są obowiązkowe właśnie dla większych podmiotów gospodarczych.

Nasze biuro rachunkowe zajmie się m.in.:

 • otwarciem ksiąg na dzień rozpoczęcia działalności,
 • bieżącą ewidencją operacji gospodarczych, dokonywaniem zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • prowadzeniem ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzeniem ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzaniem deklaracji podatkowych,
 • opracowaniem polityki rachunkowości,
 • opracowaniem zakładowego planu kont,
 • zamknięciem roku,
 • sporządzaniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Kadry i płace

Dobrze prowadzona dokumentacja kadrowa zapewnia podstawę działalności każdej firmy. Nasza usługa obsługi kadr w Pruszczu Gdańskim obejmuje np.:

 • zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników oraz innych dokumentów kadrowych,
 • sporządzanie standardowej dokumentacji w chwili przyjęcia i po ustaniu stosunku pracy (umowy o pracę, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy),
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło,
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji urlopu,
 • prowadzenie zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników do ZUS,
 • prowadzenie ewidencji i sporządzanie skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne,
 • kontrolę ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

Obsługa płac

Spokój w kadrach i odpowiednio wyliczone płace. W Pruszczu Gdańskim zapraszamy do Biura Rachunkowego FORUM.

Oferujemy:

 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac na podstawie obowiązujących składników wynagrodzeń, w tym naliczanie nagród, odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentów urlopowych,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • sporządzanie i przesyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
 • sporządzanie informacji (ZUS RMUA) dla pracowników,
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków,
 • prowadzenie kart zasiłkowych,
 • sporządzanie deklaracji Pit-11, Pit-40, Pit-4R, Pit-8R.

Ponadto pomagamy w przygotowywaniu wniosków kredytowych i leasingowych oraz zapewniamy profesjonalne doradztwo w ramach oferowanych usług. Zapraszamy do przejrzenia cennika i do kontaktu!