Suymy pomoc od momentu rozpoczcia dziaalnoci poprzez pomoc w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania oraz doradzamy w biecych sprawach finansowo-gospodarczych.

Spraw nadrzdn jest dla Nas wywizywanie si z powierzonych nam obowizkw w sposb rzetelny z zachowaniem wszystkich terminw.

Nasza oferta obejmuje usugi podstawowe:

Prowadzenie Ryczatu Ewidencjonowanego

 • Ewidencja przychodu,

 • Prowadzenie rejestrw sprzeday i zakupw podatku od towarw i usug

 • Rozliczenia wacicieli

 • Sporzdzenie rozlicze do Urzdu Skarbowego i Zakadu Ubezpiecze Spoecznych

Prowadzenie Ksig Przychodw i Rozchodw

 • Ewidencja przychodw i kosztw

 • Prowadzenie rejestrw sprzeday i zakupw podatku od towarw i usug

 • Ewidencja rodkw trwaych

 • Ewidencja wyposaenia

 • Kadry, pace

 • Rozliczenia wacicieli

 • Sporzdzenie rozlicze do Urzdu Skarbowego, Zakadu Ubezpiecze Spoecznych i Gwnego Urzdu Statystycznego

Prowadzenie Ksig Rachunkowych

 • Prowadzenie ksigi rachunkowej

 • Prowadzenie rejestrw sprzeday i zakupw podatku od towarw i usug

 • Ewidencja rodkw trwaych

 • Stworzenie zakadowego planu kont i ustalenie zasad polityki rachunkowoci

 • Pace, kadry

 • Sporzdzenie rozlicze do Urzdu Skarbowego, Zakadu Ubezpiecze Spoecznych i Gwnego Urzdu Statystycznego

Usugi dodatkowe:

 • Pomoc przy sporzdzaniu wnioskw kredytowych,

 • Pomoc przy sporzdzaniu wnioskw leasingowych,

 • Pomoc przy sporzdzaniu wnioskw o zwrot podatku VAT od materiaw budowlanych w budownictwie mieszkaniowym,

 • sporzdzanie rocznych sprawozda PIT-37, PIT-38, PIT-39.